• 1914

  1914

  Dalhuisen wordt opgericht door Lulof Dalhuisen (op deze foto te zien met zijn vrouw Johanna en kinderen Peter, Johanna en Marinus) en begint met kunstmestverkoop.

  1914


 • 1916

  1916

  In mei 1916 overlijdt Lulof Dalhuisen. Zijn vrouw Johanna neemt samen met zoon Peter (toen 12 jaar) het bedrijf over, (gedurende korte tijd) onder toeziend oog van neven en tevens voogden Roelofs.

  1916


 • 1925

  1925

  Vanaf 1925 start Dalhuisen met de verkoop van kolen. Steenkolenhandelsmaatschappijen had het alleenrecht om dit in te kopen vanuit Duitsland. Door het ontstaan van deze grootmachten is dit altijd een moeilijk product geweest.

  1925


 • 1945

  1945

  In 1938 maakte Nederland zich klaar voor de oorlog. Peter moest in dienst en de communicatie t.b.v. het bedrijf ging verder via kaarten en brieven. Gedurende de oorlog deed zich flinke kolenschaarste voor. O.a. omdat het kolentransport ernstig gehinderd werd door opgeblazen bruggen etc. Ook vlak na de oorlog verliep dit nog moeizaam, hoewel kolen van essentieel belang waren voor het economisch herstel. Alles werd op alles gezet om de kolenproductie toch op gang te krijgen.

  1945


 • 1962

  1962

  Het aantal kolenhandelaren daalde flink in de eerste helft van de jaren ’50 door o.a. overnames; niet iedere handelaar kon een vrachtwagen kopen die inmiddels een vereiste was om mee te kunnen komen. Ook was de huisbrandolie in opkomst.In 1958 diende de kolencrisis zich aan. Veel bedrijven verzetten zich echter tegen de opkomst van huisbrandolie. Ook Peter was erg terughoudend, in tegenstelling tot zijn zoon Herman die in 1959 in de zaak kwam. Vanaf 1960 wordt daadwerkelijk gestart met de olieverkoop. Eerst wordt petroleum verkocht in bussen en jerrycans, maar in 1962 wordt voor het eerst een opzettank gekocht.  

  1962


 • 1965

  1965

  Dalhuisen werd benaderd door leverancier Hugenholz met het voorstel een tankstation te starten. Dalhuisen besloot hier op in te gaan en zo werd in 1965 het eerste tankstation van Dalhuisen gebouwd.

  1965


 • 1973

  1973

  In 1973 brak de oliecrisis uit en zegde Hugenholtz de als gevolg daarvan de leverantie op. Officieel lag er geen contract met Hugenholtz, maar de samenwerking was erg goed, waardoor ook dit proces in goed overleg is gegaan. Hierna werd Total leverancier van Dalhuisen. Wel moest een contract van Total getekend worden, dat vooraf niet ingezien kon worden. Gezien de oliecrisis was er geen andere keuze en werd het contract getekend. Total bleek een uiterst correcte organisatie en handelde volgens gemaakte afspraken.

  1973


 • 1977

  1977

  In 1976 werd Herman zelfstandig eigenaar, nadat hij in 1968 voor 50% eigenaar was. Zijn vader was voor de resterende 50% eigenaar. In 1977 ontwikkelde de autobusiness zich. De link naar de auobranche was middels het tankstation gemaakt en zo werd in 1977 het Toyota-dealerschap opgezet.

  1977


 • 1981

  1981

  Het Toyota-dealerschap liep niet geheel vlekkeloos en werd opgezegd. Vervolgens kwam General Motors met het voorstel Opel-dealer te worden. Het gesprek moest in het engels gevoerd worden. Inmiddels was contact ontstaan met Marjoleen Vreekamp die in 1977 met familie in Epe was komen wonen. Haar engels was vloeiend en vanuit dat oogpunt voerde zij het gesprek met General Motors wat uiteindelijk niet alleen leidde tot het Opel-dealerschap, maar ook tot haar toetreding bij het bedrijf Dalhuisen en samen met Herman Dalhuisen de directie voerde.

  1981


 • 1999

  De automarkt was verzadigd. Voor de toekomstgerichtheid, verkocht Dalhuisen de garage en het bedrijf richtte zich verder op de tankstations en de olieverkoop.

  1999


 • 2001

  2001

  In 2001 werd Dalhuisen één van de vier strategische partners van BP. In 2002 werd het terrein op de schop gegooid en ondervond het een totale vernieuwing met o.a. een vernieuwde loods.

  2001


 • 2014

  2014

  Dalhuisen bestaat 100 jaar. Het bedrijf heeft inmiddels 5 onbemande tankstations, 6 bemande tankstations en nog steeds de verkoop van brandstoffen en smeermiddelen naar zakelijke klanten.

  2014


Contact