No result...

Van overheidswege blijft het verplichte aandeel hernieuwbare energie (biobrandstoffen) de komende jaren stijgen. De belangrijkste reden die hiervoor is opgevoerd door de overheid is uiteraard het milieu, aangezien biobrandstoffen een positief effect hebben op de uitstoot van CO2.

Voor- en nadelen van biodiesel

Naast het verlagen van de CO2-uitstoot zorgt biobijmenging voor een smerende werking, waardoor minder slijtage ontstaat aan de brandstofpomp.

Daarentegen kan biodiesel veel water absorberen, wat corrosie in het leidingwerk en de injectoren kan veroorzaken en een goede voedingsbodem is voor bacteriegroei. Ook zorgt biodiesel voor meer roetafzettingen op de injectoren met als mogelijke gevolgen: minder vermogen, verminderde prestaties en een hoger brandstofverbruik.

De oplossing: een diesel die 'bioproof' is!

TRAXX diesel is bioproof. Dat wil zeggen dat de werking getest is op verschillende blends van biodiesel (B5 tot B100) en beschermt tegen de nadelen van biodiesel. 

TRAXX diesel voorkomt corrosie, beschikt over een bacteriebestrijder, voorkomt en verwijdert roetafzettingen in en op injectoren én beperkt bovendien de schuimvorming tijdens het tanken.

Daarnaast is een goede brandstofhuishouding én het tijdig vervangen van Cim-Tek filters van groot belang om problemen met uw machines te voorkomen.

Waterstof voor thuistankinstallaties komt breed beschikbaar
Onderscheid je als landbouwmechanisatiebedrijf met Castrol ondersteuning!
Castrol Magnatec Relaunch
120 jaar Castrol
Infographic TRAXX praktijktest met tractoren
Hoeveel stikstof stoten bouwmachines en trekkers uit? (met rekenformule)
Contact