No result...

LET OP: verplichte jaarlijkse tankcontrole

Verplichte jaarlijkse tankcontrole
U bent wettelijk verplicht jaarlijks uw bovengrondse opslagtank voor (TRAXX) diesel te laten controleren op de aanwezigheid van water en/of slugde.

Naast deze wettelijke verplichting is het voorkomen van water en/of sludge erg belangrijk voor het behouden van de kwaliteit van uw brandstof.


Volledig ontzorging van uw tankcontrole
Wij kunnen deze jaarlijkse (wettelijke) controle op uw bovengrondse tank automatisch voor u verzorgen en, indien aanwezig, water en/of sludge verwijderen uit uw tank. Hierdoor heeft u er verder geen omkijken naar. Tevens controleren wij dan bepaalde onderdelen van de brandstofinstallatie op eventuele gebreken en op de juiste werking van uw installatie.

De uitslag van de controle krijgt u schriftelijk toegezonden, die u in uw installatiehandboek dient te archiveren voor de toezichthoudende overheidsinstanties.

Bel voor meer informatie of een afspraak naar 0578-612456.

Waterstof voor thuistankinstallaties komt breed beschikbaar
Onderscheid je als landbouwmechanisatiebedrijf met Castrol ondersteuning!
Castrol Magnatec Relaunch
120 jaar Castrol
Infographic TRAXX praktijktest met tractoren
Hoeveel stikstof stoten bouwmachines en trekkers uit? (met rekenformule)
Contact