Header-Traxx-Zero

TRAXX Zero

TRAXX Zero is de klimaatneutrale diesel die CO2-uitstoot reduceert en de restuitstoot compenseert door middel van investeringen in duurzame energieprojecten. Deze duurzame energieprojecten leveren een gegarandeerde en gecertificeerde CO2-reductie op. Resultaat: een klimaatneutrale diesel waarmee uw vrachtwagens, bouwmachines en trekkers netto geen CO2-uitstoot veroorzaken.

Reduceer uw dieselverbruik, compenseer uw CO2-restuitstoot

Door zijn efficiënte verbranding helpt TRAXX Zero uw brandstofverbruik – en dus ook uw CO2-uitstoot – concreet terug te dringen. De resterende CO2-emissies compenseren wij door investeringen in duurzame energieprojecten onder het toezicht van Groenbalans. Zo werkt u 100% klimaatneutraal!

Verminder uw lokale uitstoot van schadelijke emissies

Naast de reductie van CO2 en compensatie van de CO2-restuitstoot, vermindert u met TRAXX Zero ook nog eens de uitstoot van schadelijke, lokale emissies, namelijk: -5% fijnstof, -10% stikstof en -21% roet.
Deze emissies hebben invloed op de directe luchtkwaliteit en zijn dus belangrijk voor de gezondheid van uw medewerkers en omwonenden.

Scoor op de CO2-Prestatieladder, Lean & Green en bij aanbestedingen

Met TRAXX Zero heeft uw bedrijf niet alleen milieutechnisch, maar ook commercieel sterke troeven in handen. Zo kunt u met de CO2-reductie van TRAXX Zero prima voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder, het Lean & Green programma of duurzaamheidscriteria in (EMVI-)aanbestedingen. En met de CO2-compensatie onderscheidt u uzelf van uw directe concurrenten die ook aan de slag zijn met duurzaamheid.

Wat kost TRAXX Zero mij?

Vul onderstaand formulier in en ontvang een offerte:

Nieuwsberichten

Scroll naar top