Trekkertest

Trekkertest

Meer vermogen en lager verbruik tijdens praktijktest met tractoren

De brandstofbesparende werking van TRAXX Diesel is al vele malen aangetoond in laboratoriumtesten, testbankmetingen én in real-life praktijkomstandigheden. Een mooi voorbeeld daarvan is deze nieuwe praktijktest die onlangs met een John Deere landbouwtrekker werd uitgevoerd. Na 160 uur werd met TRAXX een vermogensstijging van 4,9%, een koppeltoename van 4,8% én een brandstofbesparing van 6,8% gemeten.


Opzet van de test

Moderne dieselmotoren stellen strenge eisen aan de brandstof om tot hun maximale rendement te komen. Speciaal daarvoor ontwikkelde TRAXX nieuwe dieselbrandstoffen met unieke reinigende moleculen. Doel van de test was om het effect op brandstofverbruik, vermogen en koppel in een praktijksituatie te meten.

Hiervoor werd op een afgesloten terrein een testparcours uitgestippeld van geasfalteerde en onverharde wegen, inclusief een heuvel met een hellingsgraad van 10%. Als testvoertuig werd een John Deere 6110R trekkers met 110 pk Tier IV motor geselecteerd. De lading bestond uit een aanhangwagen met watertanks.

Testparcours en dynometer

De testprocedure bestond uit 2 delen. Allereerst werd 60 uur over het testparcours afgelegd met standaard EN590 diesel. Na afloop van deze 60 uur werd het brandstofverbruik berekend op basis van motorbelasting- en verbruikscijfers uit het “JDLink connect” datasysteem van de trekkers. Ook werd toen een eerste keer het motorvermogen en -koppel gemeten. Dit gebeurde met een PTO dynometer bij een officiële John Deere dealer.

Daarna begon deel 2 van de testprocedure: weer 100 uur over hetzelfde testparcours, maar deze keer met TRAXX Diesel in de tank. Tijdens deze 100 uur kregen de CLEAN4FORCE moleculen de gelegenheid om het opgebouwde vervuilingen te verwijderen en de inspuiting te optimaliseren. Aan het einde werd opnieuw het brandstofverbruik berekend en het vermogen en koppel gemeten.

Resultaten t.o.v. standaard diesel:

Na afloop van de 160 uur durende test werden de EN590 diesel gegevens met die van TRAXX Diesel vergeleken. De resultaten liegen er niet om:
– Vermogen: +4,9%
– Koppel: +4,8%
– Verbruik per uur: -8%

Deze resultaten zijn het gevolg van de krachtige TRAXX reinigende moleculen. Zij verwijderen schadelijke vuilafzettingen in de injectoren, beschermen het brandstofsysteem en optimaliseren de brandstofinspuiting, zodat de aanwezige energie in elke druppel brandstof maximaal wordt benut.

Start met TRAXX Diesel!

Vele agrarische bedrijven gingen u voor!

Nieuwsberichten

Scroll naar top